— Uzmanlık Birimi

Ses ve Müzik

Dünyanın oluşumundan itibaren “ses” her zaman olmuştur ve ses, zaman içinde dönüşüm gerçekleştirerek müziğe dönüşmüştür. Jacques Attali, “dünyanın gürültülerine/seslerine kulak vermenin, geleceği görmemize ve düzenlememize yardımcı olacağını” ileri sürmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte de müzik ve sesin dijital evrende yeri ve alanı genişlemiştir. Dolayısıyla, söz konusu gelişmeler ışığında müzik ve ses kullanımının önemi azımsanamayacak kadar büyüktür. Dijital medya kapsamında ses ve müzik alanının çalışma alanları, İnternet üzerinden müzik dağıtımı ve konuyla ilgili telif hakları, ses tasarımcılığı, bilgisayar oyunları müzikleri, film müzikleri, kayıt teknolojileri, efekt sesler gibi konuları kapsamaktadır. Bu bağlamda, ekibimizde, söz konusu alanları geliştirmek, olası sorunlara çözümler getirmek ve konuyla ilgili iş alanlarını genişletmek hedeflenmektedir.

İçerisinde bulunduğumuz bu dijital çağda, ses ve müzik içeriklerinin prodüksiyonu ve yayınlanmasının dijitalleşmesi de kaçınılmaz olarak günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bu alanlar özelinde dernek bünyemizde yer alan uzman ekibimizle destek vermekteyiz.

Dijital Medya
Ekonomisi Derneği
Dijital içerik üretimini kapsayan her alanda!

Bize Ulaşın!

Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı,
Dış Kapı No: 20 O, İç Kapı No: 3
Yenimahalle/Ankara
© 2023 | DİMED