— Amaç

Dijital içerik üretiminin, sektöre nitelikli ve verimli bir şekilde entegrasyonunu sağlıyoruz.

Günümüzde internet üzerinden sunulan ürün, hizmet ve içerikler, websiteleri, sosyal medya platformları, online konferans, eğitim ve danışmanlık platformları gibi kanalların kullanımının yaygınlaşması ve bunların sonucu olarak dünyanın giderek daha dijitalleşmesi nedeniyle dijital medya içeriklerinin üretimi ve izlenmesi, yeni bir ekonomi modeli olarak belirmiştir. İçeriklerin ekonomik ve hızlı üretilmesi, yaygın bir şekilde izlenip paylaşılması iktisadi bir potansiyel yaratmıştır.

Kontrolsüz büyümenin getirdiği sorunların çözümüne ilişkin öneriler geliştirmek, içerik üreticilerinin toplumsal değerler ve yapısına uygun içerik üretmesinin temini, içeriklerin ulusal ve uluslararası düzeyde pazarlanması ve nitelikli personel istihdamının artırılması, DİMED’in temel amaçlarıdır.

  • Daha nitelikli içeriklerin üretilmesiyle birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde bu içeriklerin pazarlanmasına yardımcı olunması
  • Verimli ve nitelikli üretici istihdamının artırılması
  • Sektör genelindeki ekonomik değerin daha doğru şekilde yönetilerek, ülke ekonomisine olumlu katkı sağlanması.
  • Dijital Medya’nın nüfuz ettiği tüm konularda, potansiyel üreticilerde farkındalık yaratılması.
  • İçerik üretiminde kontrolsüz büyümenin getirdiği sorunların çözümüne ilişkin yeni önerilerin geliştirilmesi.
  • İçeriklerin toplumsal yapı ve değerlere uygun olarak üretilmesi.
Dijital Medya
Ekonomisi Derneği
Dijital içerik üretimini kapsayan her alanda!

Bize Ulaşın!

Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı,
Dış Kapı No: 20 O, İç Kapı No: 3
Yenimahalle/Ankara
© 2023 | DİMED